Rólunk

Táboraink szellemisége

A KÖSZI táboszervezői, animátorai mindannyian vallásosak, az evangélikus, katolikus és református felekezetekhez tartoznak.
A KÖSZI-táborokban való részvételnek nem feltétele a vallásosság, illetve bármely felekezethez való tartozás. Nem célunk senkit meg- illetve áttéríteni, célunk viszont, hogy személyes példamutatás útján a fiatalokkal megismertessük mindazokat az értékeket, amelyeket mi is követünk, és úgy gondoljuk, hogy a későbbiekben útmutatóul szolgálhatnak majd számukra.

A táborban célunk a szabadidő hasznos és élményszerű eltöltése, a fiatalok személyiségének és készségeinek gazdagítása, értékrendszerének elmélyítése, miközben életkorukhoz igazítva számos szórakoztató programot kínálunk számukra. A közösséget csapatjátékok, vetélkedők, beszélgetések, a tábor lelki mondanivalóját kiscsoportos kreatív-interaktív foglalkozások biztosítják.
Nagy figyelemét fordítunk a gyerekekre, fiatalokra, így maximum öt táborozó jut egy vezetőre. A résztvevők a tábor egészén átívelő 4-8 fős kiscsoportokban működnek együtt egymással, amelyben jobban megismerhetik egymást, és két-két vezető ügyel arra, hogy végig jól érezzék magukat.
A táborban minden este kis beszélgetéssel, összegzéssel zárjuk a napot, étkezések előtt, illetve este közösen énekelünk, imádkozunk.
Odafigyelünk a gyerekek, fiatalok egyéni igényeire, tekintettel személyiségükre, szociális készségeikre, gyógyszerezésükre, ételallergiájukra vagy más speciális adottságokra. Célunk, hogy minden táborozó megtalálja a maga számára izgalmas elfoglaltságot, és figyelünk arra, hogy hasonló életkorú társaikkal közös szobában barátkozhassanak össze.

Szervezői háttér

1997 óta szervez gyermek- és ifjúsági táborokat a KÖSZI mögött álló táboroztató csapat. Közel 20 év tapasztalata áll mögöttünk, mely a dinamikusan változó táborozási igényekhez való alkalmazkodásban biztos támaszként szolgál számunkra.
A nemcsak elkötelezett, de sok éves tapasztalattal rendelkező animátoraink, táborszervezőink előzetes kiválasztáson, alkalmassági vizsgán vesznek részt, mielőtt kiválasztásra kerülnek;
számtalan szakma képviselői, köztük többek között tanító, pedagógus, pszichológus, mérnök, közgazdász, bölcsész, teológus és lelkész is szerepel;
jelentős része egykor táborozónk volt, így pontosan tudják, mitől lesz igazán jó egy tábor;
rendszeres szakmai továbbképzésben, felkészítésben részesülnek;
hónapokkal a tábor kezdete előtt megkezdik a programok kidolgozását, hogy alapos és tartalmas programokban részesülhessenek táborozóink;
gondoskodnak arról, hogy a fiatalok új barátokra és megértő, szeretetteljes közösségre leljenek a táborok alatt.