Táboraink értékrendje

A KÖSZI táboszervezői, animátorai többségükben vallásosak, az evangélikus, katolikus és református felekezetekhez tartoznak. Ugyanakkor a táborokban való részvételnek nem feltétele a vallásosság, illetve bármely felekezethez való tartozás. Nem célunk senkit meg- illetve áttéríteni, célunk viszont, hogy személyes példamutatás útján a fiatalokkal megismertessük mindazokat az értékeket, amelyeket mi is követünk, és úgy gondoljuk, hogy a későbbiekben útmutatóul szolgálhatnak majd számukra.

A táborban célunk a szabadidő hasznos és élményszerű eltöltése, a fiatalok személyiségének és készségeinek gazdagítása, értékrendszerének elmélyítése, miközben életkorukhoz igazítva számos szórakoztató programot kínálunk számukra. A közösséget csapatjátékok, vetélkedők, beszélgetések, míg a tábor lelki mondanivalóját kiscsoportos kreatív-interaktív foglalkozások biztosítják.

Nagy figyelmet fordítunk a gyerekekre, fiatalokra, így maximum öt táborozó jut egy vezetőre. A résztvevők a tábor egészén átívelő 4-8 fős kiscsoportokban működnek együtt egymással, amelyben jobban megismerhetik egymást, és két-két vezető ügyel arra, hogy végig jól érezzék magukat.

A táborban minden este kis beszélgetéssel, összegzéssel zárjuk a napot, étkezések előtt, illetve este közösen énekelünk, imádkozunk. Odafigyelünk a gyerekek, fiatalok egyéni igényeire, tekintettel vagyunk személyiségükre, szociális készségeikre, gyógyszerezésükre, ételallergiájukra vagy más speciális adottságokra. Célunk, hogy minden táborozó megtalálja a maga számára izgalmas elfoglaltságot, és figyelünk arra, hogy hasonló életkorú társaikkal közös szobában barátkozhassanak össze.

A KÖSZI-táborok értékajánlata

Kompetenciafejlesztés

A KÖSZI táborai élvezetes szerepjátékot és izgalmas csapatmunkát kínálnak, miközben észrevétlenül fejlesztik a gyerekek, fiatalok kulcskompetenciáit: a logikus gondolkodást, az érveléstechnikát, a kreativitást, a szociális készségeket. Emellett külön hangsúlyt fektetünk az érzelmi intelligencia, önismeret és önértékelés fejlesztésére is. A résztvevők különböző karakterekkel találkozva az adott tábor tematikájának megfelelő szituációba csöppennek, melyre közösen, projektmunkában dolgoznak ki megoldási lehetőségeket.

Személyközpontúság

A KÖSZI táboraiban a gyerekek, fiatalok olyan személyközpontú figyelemre számíthatnak, amelyben észrevesszük, hogy ők miben tehetségesek, és mindent megteszünk, hogy önismeretüket, önbizalmukat erősítsük. Kiemelten figyelünk arra, hogy a táborozók között jó közösség alakuljon ki, és megtanulják egymást támogatni, segíteni. Szoros kapcsolatot tartunk a szülőkkel, hogy megismerjük a gyerekeik szükségleteit és adottságait.

Vagány kereszténység

A KÖSZI táborai olyan keresztény szellemiségű táborok, melyekben a kereszténység 21. századi, modern, vagány arcát szeretnénk megmutatni. Változatlanul hordozzuk a hagyományos értékeket, mint a szeretet, megbocsátás, elfogadás, befogadás, másokért való cselekvés, rászorulók segítése, miközben jókedvre, felszabadultságra, magabiztosságra hívunk.